Các hình thức tài trợ hội thảo hợp tác phát triển CNTT_TT Việt Nam lần thứ 19

Thứ sáu - 24/07/2015 12:17

Các hình thức tài trợ hội thỏa hợp tác phát triển CNTT_TT Việt Nam lần thứ 19
Tổ chức tại Tp. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng từ 21 đến 22 tháng 8 năm 2015

CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ
HỘI THẢO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CNTT-TT VIỆT NAM LẦN THỨ 19
Tổ chức tại Tp. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng từ 21 đến 22 tháng 8 năm 2015
(Kèm theo Thư mời ngày 29/6/2015 của BTC Hội thảo)
 
  Tài trợ Kim Cương: 200 triệu đồng
   -    Tên và Logo của nhà tài trợ được đặt ở vị trí trang trọng nhất trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.
   -    Đại diện cho nhà tài trợ được phát biểu tham luận (15-20 phút) phù hợp với chủ đề hội thảo trong phiên khai mạc (sau khi thống nhất nội dung với BTC).
   -    Nhà tài trợ được sử dụng 03 gian triển lãm miễn phí.
   -    Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.
   -    20 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.
 - Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo:http://ict2015.lamdong.gov.vnwww.vaip.org.vn.
 Tài trợ Vàng: 160 triệu đồng
  -    Tên và Logo của nhà tài trợ được đặt ở vị trí trang trọng trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.
  -    Đại diện cho nhà tài trợ được phát biểu tham luận (10-15 phút) phù hợp với chủ đề hội thảo trong phiên khai mạc (sau khi thống nhất nội dung với BTC).
  -    Nhà tài trợ được sử dụng 02 gian triển lãm miễn phí.
 -    Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.
 -    15 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.
 - Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo:http://ict2015.lamdong.gov.vnwww.vaip.org.vn.
  Tài trợ Bạc: 120 triệu đồng
   -    Tên và Logo của nhà tài trợ được đặt ở vị trí trang trọng trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.
   -    Nhà tài trợ được cấp 01 gian triển lãm miễn phí, ưu tiên đăng ký báo cáo tại các phân ban.
   -    Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.
  -    10 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.
 - Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo:http://ict2015.lamdong.gov.vnwww.vaip.org.vn.
 
   Tài trợ Đồng: 80 triệu đồng
    -    Tên và Logo của nhà tài trợ được đặt ở vị trí trang trọng trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.
   -    Nhà tài trợ được ưu tiên đăng ký báo cáo tại phân ban Sản phẩm - Giải pháp.
   -    Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.
   -    05 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.
 - Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo:http://ict2015.lamdong.gov.vnwww.vaip.org.vn.
   BTC dự kiến bố trí 03 bảng hiệu 7m x 3.5m, 20 pano tuyên truyền 5m x 2m, 400 cờ phướn 0.8m x 2.4m, 02 phông hội trường lớn - bảng hiệu, pano tuyên truyền, cờ phướn được đặt ở các vị trí đông người qua lại như cửa ngõ vào thành phố, dọc các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Lạt, thời gian đặt bảng và treo cờ: trước hội thảo 5 ngày, 2 ngày hội thảo và 3 ngày sau hội thảo -  để tuyên truyền cho Hội thảo hợp tác phát triển CNTT – TT lần thứ 19 tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng.
 
   Tài trợ Khác:
   ·      Tài Trợ tiệc chào mừng tối 20/8/2015
               -    Đại diện cho nhà tài trợ được phát biểu (8-10 phút) trong Tiệc chào mừng tối 20/8/2015.
               -    Tên hoặc Logo của nhà tài trợ được hiển thị trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.
               -    Tên và Logo của nhà tài trợ được hiển thị độc quyền trong tiệc chào mừng tối 20/8/2015.
    - Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo:http://ict2015.lamdong.gov.vnwww.vaip.org.vn.
              -    10 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.
·        Tài Trợ tiệc trưa 21/8/2015
             -    Đại diện cho nhà tài trợ được phát biểu (8-10 phút) trong Tiệc trưa Hội thảo ngày 21/8/2015.
             -    Tên hoặc Logo của nhà tài trợ được hiển thị trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.
             -    Tên và Logo của nhà tài trợ được hiển thị độc quyền trong tiệc trưa ngày 21/8/2015.
     - Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo:http://ict2015.lamdong.gov.vnwww.vaip.org.vn.
             -    10 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.
·      Tài trợ Coffee break ăn nhẹ giữa buổi (tại phiên hội thảo chính và 02 phân ban vào ngày 21/8/2015):
            -    Tên và Logo của nhà tài trợ được hiển thị trong các vị trí Coffee break Hội thảo.
            -    Nhà tài trợ được phát tài liệu quảng bá về mình trong thời gian Coffee break.
   - Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo:http://ict2015.lamdong.gov.vnwww.vaip.org.vn.
·      Tài trợ Túi – Cặp cho Hội thảo:
          -    Túi – Cặp Hội thảo với Logo nhà tài trợ sẽ được phát cho các đại biểu tham dự.
          -    Logo và tên của nhà tài trợ sẽ được quảng bá rộng rãi.
   - Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo:http://ict2015.lamdong.gov.vnwww.vaip.org.vn.
·      Tài trợ In ấn Kỷ yếu Hội thảo:
          -    Kỷ yếu Hội thảo sẽ được gửi tới toàn bộ đại biểu tham dự.
          -    Logo của Nhà tài trợ sẽ được ghi trên Kỷ yếu và quảng bá trên 01 trang bìa Kỷ yếu Hội thảo.
   - Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo:http://ict2015.lamdong.gov.vnwww.vaip.org.vn.
·      Tài trợ khác bằng tiền hoặc hiện vật với tổng mức kinh phí từ 10 triệu trở lên:
          -    Logo và tên của nhà tài trợ sẽ được quảng bá rộng rãi.
   - Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo:http://ict2015.lamdong.gov.vnwww.vaip.org.vn.
 
* Chi phí tham gia gian hàng triển lãm: 5.000.000 VND/01 gian
 
    Chi tiết xin liên hệ:
·      Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
   Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, – thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại: 0633.541546/0633.705787, Fax: 0633.541547, Email: hoangnd@lamdong.gov.vn  (Ông Nguyễn Đạo Hoàng – Phụ trách Văn phòng Sở)
        Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
       Số TK: 5400 2110 00 104    Tại: Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng
·     Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, tầng 6, 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
       ĐT: (04) 38211725 (Bà Nguyễn Xuân Hương); Email: vaip@vnn.vn, vaip1@vnn.vn
     Website: http://ict2015.lamdong.gov.vnwww.vaip.org.vn 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn biết ICT Kết nối qua đâu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây